litteraturhuslund.se

LITTERATURHUS LUND

Litteratuhus Lund är en ideell förening som bildades i september 2011 av en grupp författare, bosatta och verksamma i Lund. Föreningens syfte är att verka för att Lund – en av Sveriges mest författar- och förlagstäta städer – får ett litteraturhus, likt de som redan finns i Europa och i våra nordiska grannländer.

På senare år har även Göteborg och Växjö fått litteraturhus. Södra Sverige saknar ett litterärt centrum och vi menar att universitetsstaden  Lund vore ett perfekt säte för en sådan verksamhet. I maj 2012 fick Litteraturhus Lund bidrag av Lunds kommun för att göra en förstudie av litteraturhusidén, vilket resulterade i tre Litteraturhusdagar på Domkyrkoforum, med föredrag, författarbesök och seminarier för att förankra idén hos lundaborna. Vi bjöd också in representanter från nordiska och tyska litteraturhus för att berätta om sina erfarenheter och möta politiker och allmänhet. Sedan hösten 2013 har föreningen, parallellt med sin lobbyverksamhet för själva husidén, drivit och genomfört litterära och läsfrämjande projekt. Bland annat har vi haft tematiserade bokcirklar på Gleerups bokhandel, ledda av författare och litteraturvetare, och arrangerat en nordisk litteraturfestival på Lunds konsthall i samarbete med litteraturhus i Danmark, Norge och Tyskland (Nordisk triss 2013). Sedan september 2015 arrangerar vi Novellfesten, en årligt återkommande novellfestival.

Just nu är vi i full fart med planering för 2022-års Novellfest!
 
Novellfest är en av Nordens främsta litteraturfestivaler för novellkonst. Vi startade 2015 och festivalen har sedan dess ägt rum årligen i Lund, sedan tre år tillbaka med bas på Skissernas museum och med huvudsakliga festivaldagar i september. Konstnärliga ledare är författarna Åsa Foster och Therése Granwald.
Festivalen anordnar också workshops och textsamtal under andra delar av året, såväl live som digitalt. Kopplat till festivalen anordnas också en novelltävling i samarbete med Tidningen Skriva.
 

Är en serie sammankomster med diktuppläsning i fokus. På eftermiddagstid, två lördagar per termin, är man välkommen till ett öppet, föränderligt och oväntat möte med dikt och diktare – levande och döda. Författaren och litteraturforskaren Niklas Schiöler och skådespelaren Harald Leander läser och samtalar kring dikterna tillsammans med inbjudna gäster samt i dialog med publiken.