litteraturhuslund.se

LITTERATURSCEN LUND

Litteraturscen Lund är en ideell förening för litterära arrangemang i och kring Lund. Sprungen ur idén om ett litteraturhus, tar Litteraturscen Lund numera fasta på den kringresande scenens alla fördelar. Våra evenemang låter publiken ta del av uppläsningar, litterära samtal, workshops och skrivtävlingar på många olika platser – till exempel på Skissernas museum, i Lunds konsthall, på Hedlandet i Torna Hällestad, hos bibliotek runt om i Skåne eller virtuellt. 

Två av våra mest uppskattade arrangemang är litteraturfestivalen Novellfest och poesiscenen Diktafon. 

Just nu är vi i full fart med planering för 2024-års Novellfest!
 
Novellfest är en av Nordens främsta litteraturfestivaler för novellkonst. Vi startade 2015 och festivalen har sedan dess ägt rum årligen i Lund, sedan fyra år tillbaka med bas på Skissernas museum och med huvudsakliga festivaldagar i september. Konstnärliga ledare är författarna Åsa Foster och Therése Granwald. Festivalen anordnar också workshops och textsamtal under andra delar av året, såväl live som digitalt. Kopplat till festivalen anordnas också en novelltävling i samarbete med Tidningen Skriva.
 

Är en serie sammankomster med diktuppläsning i fokus. På eftermiddagstid, två lördagar per termin, är man välkommen till ett öppet, föränderligt och oväntat möte med dikt och diktare – levande och döda. Författaren och litteraturforskaren Niklas Schiöler och skådespelaren Harald Leander läser och samtalar kring dikterna tillsammans med inbjudna gäster samt i dialog med publiken.